Col.legi de Filosofia, Institut d'Humanitats [Barcelona]
 
Recibidos
 
[1977-78] Filosofía y Poder [30 horas]
[1978-79] Estudios sobre Kant [30 horas]
[1978-80] Coneixement, Memòria, Invenció [30 horas]
[1980-81] Anàlisi de categories estètiques [30 horas]
[1981-82] Ideal del savi [30 horas]
[1984-85] Frontera i perill [30 horas]