Col.legi de Filosofia, Institut d'Humanitats [Barcelona]
 
Recibidos
 
[1977-78] “Filosofía y Poder” [30 horas]
[1978-79] “Estudios sobre Kant” [30 horas]
[1978-80] “Coneixement, Memòria, Invenció” [30 horas]
[1980-81] “Anàlisi de categories estètiques” [30 horas]
[1981-82] “Ideal del savi” [30 horas]
[1984-85] “Frontera i perill” [30 horas]